Ес Ай Ти e одобрен доставчик във ваучерната схема за ИКТ услуги

Уважаеми клиенти,
Информираме ви, че Ес Ай Ти Солюшънс ЕООД е одобрен ИКТ доставчик по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.015 „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия (ИАНМСП)“.

В случай, че сте малко или средно предприятие и сте с някоя от посочените тук икономически дейности, можете да се възползвате от 2 типа ваучери:

 1. Ваучер тип 1 – за уеб-базирани ИКТ услуги (платформи, уебсайтове и/или мобилни приложения) обхваща следните каегории:
  – решения и платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес решения;
  – фирмени/корпоративни web-сайтове с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства;
  – фирмени/корпоративни web-сайтове за електронна търговия с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства, в т.ч. web-дизайн.
 2. Ваучери – тип 2: ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране
  на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност.
  Повече за ваучерната схемаможете да прочетете на сайта на ИАНМСП.

 

Нашите професионалисти ще се погрижат за безупречната визия и функционалност на вашия уебсайт, както и за дигиталното развитие на вашия бранд, което гарантирано ще ви направи конкурентни на пазара.