fbpx

Сайт на Последвай Доброто

Сайт на Последвай Доброто – това е скъп за нас проект. Социалните каузи са нещо, което обичаме. Целият екип на ЕС АЙ ТИ сме социално ангажирани хора и обичаме да работим с организации, които допринасят за развитието на социалното предприемачество в страната! Особено що се касае за проекти, насочени към младите хора  – това ни стимулира да даваме най-доброто от себе си да ги представим по професионален начин.

Сайт на Последвай Доброто

Какво беше направено?

  • Избрахме подходяща готова тема, която да е достатъчно представителна за заданието;
  • Наложи се да направим малки промени в дизайна, за да отговаря на заданието;
  • Избрахме цветове и шрифтове;
  • Защитихме от хакерски атаки и оптимизирахме за скорост на зареждане;
  • Направихме базова SEO оптимизация;
  • Направихме сайта съвместим с GDPR (Закона за защита на личните данни).