fbpx

Калкулатор за Камара на архитектите в България

Създаване сайт тип калкулатор за Камара на архитектите в България.

Бяхме потърсени от представител на камарата на архитектите в България за гр. Шумен. Заданието беше по разработена от тях методология за изчисляване на хонорара да напишем уеб решение – Калкулатор за Камара на архитектите в България. Той трябваше да изчислява хонорара по различни критерии.

Калкулатор за Камара на архитектите в България

Какво беше направено?

  • Запознахме се подробно със заданието;
  • Въпреки трудностите, породени от неточното първоначално представяне на данните за чисто математическото изчисляване, успяхме с помощта на клиентите да разпишем математически формулите, които пресмятат себестойността по различните критерии;
  • Написахме уеб решение, което правилно да пресмята всичко по зададените критерии;
  • Тествахме и отработихме несъвършенствата т.нар. в програмирането „частни случаи“;
  • Защитихме от хакерски атаки и оптимизирахме за скорост на зареждане.
Калкулатор за Камара на архитектите в България